Udruga kampova
Dubrovačko-neretvanske županije
Autokamp Marinero

Autokamp Marinero

Autokamp Marinero

Autokamp Marinero nalazi se u naselju Molunat na krajnjem jugu hrvatske obale. Udaljen je od Dubrovnika 40 km, od Cavtata i aerodroma 20 km.

Naselje Gornji Molunat štiti od jakog juga otočić Veli škoj. Naziv molunat dolazi od ilirsko- grčke riječi molos što označava luku. Područje Molunta obiluje arheološkim nalazima na kopnu i u moru.

Autokamp Marinero kontakt podaci

Molunat 74
20218 Molunat
Tel.: +385 20 794 425

e-mail: info@apartmansvidak.com