Udruga kampova
Dubrovačko-neretvanske županije
Divna Donja panorama

Divna Donja panorama

Autokamp Divna

Autokamp Divna nalazi se u blizini malog naselja Trpanj, a posjetitelji mogu uživati u čistoj prirodi i moru te lijepim plažama.

Autokamp Divna kontak podaci

Uvala DivnaDonja, Vručica 10
Šeputi, 20240 Trpanj
Tel.: +385 20 743 718

e-mail: mistx7512@nate.com