Udruga kampova
Dubrovačko-neretvanske županije
Korčula panorama

Korčula panorama

Autokamp Uvala Račište

Autokamp Uvala Račište nalazi se u blizini naselja Lumbarda i okružen je borovom šumom.

Autokamp Uvala Račište kontak podaci

Uvala Račište 83
20263 Lumbarda - Korčula
Tel.: +385 20 712 106
Fax.: +385 20 712 534