Udruga kampova
Dubrovačko-neretvanske županije
Autokam Relax

Autokam Relax

Autokamp Relax

Autokamp Relax nalazi se u blizini malog naselja Račište i oduševljava svojim ljepim i čistim plažama, te prekrasnom prirodom.

Autokamp Relax kontakt podaci

20264 Račište - Korčula
Tel.: +385 20 710 819, 710 773
Fax.: +385 20 710 754

e-mail: jperdija@globalnet.hr