Udruga kampova
Dubrovačko-neretvanske županije

Kampovi

Kampova u Dalmaciji ima duž obale, ali i u unutrašnjosti. Dajemo Vam uvid u kampove južne Dalmacije.
Danas je kampiranje u Hrvatskoj popularnije i luksuznije nego ikada. Stereotipno poimanje kampiranja istisnuto je zahvaljujući modernim, dobro opremljenim i privlačnim kampovima, najčešće s vlastitom plažom. Pogledajte koje sve kampove možete pronaći na Dubrovačkom području